dimecres, de gener 16, 2008

Es el Japo una potencia mundial o es innecessari?

Sabeu d'algun inventor japones? algun gran invent fet al Japo? el nom d'algun gran cientific japones, o matematic, o fisic, o metge? Es possible que nomes sigui culpa de la meva ignorancia, pero se'm fa molt dificil trobar noms de cientifics, filosofs, pensadors o artistes que hagin influenciat al mon i que provingun del Japo.

Japo te una llista gents menystenible de premis Nobel, pero no te cap cientifics de la talla d'Einstein o Newton, matematics transcendentals com Riemann o Poincare, pensadors de la profunditat de Kant, Witgenstein, Russell, o artista universal com Picasso o Dali. Si penso en qualsevol dels paisos occidentals, fins i tot els erms hispanics, es facil trobar noms de grans personatges. En canvi, si penso en el Japo, no em ve res a la ment. Per que es aixo? No es pas perque els falti geni als japonesos, sino, crec jo, perque l'empren d'una altra manera.

Japo te una manera molt particular d'entendre el mon, el saber, la ciencia i la tecnologia. No crec que m'equivoqui gaire si dic que al Japo no li interessa gens el saber argumentatiu, teoric o simplement critic. No es el seu sistema, que solen dir. A ells els interessa la immediatesa i la practicitat, no pas les grans teories o de que estan fetes les estrelles. No crec que Japo doni mai a la Humanitat un Gauss o un Aristotil, ja que el que aquesta gent feia no interessa al Japo.

Un dia Japo es va despertar i va mirar a l'horitzo i va veure que un gran imperi hi destacava. Era la Xina del 1er mileni. van decidir que ells no podien ser menys i que calia veure que era el que alla s'hi coia. Van enviar missatgers en nom de l'autoanomenat Emperador de les Terrers del Sol Ixent per aprendre el que els interessava. Nomes el que els interessava. Aixi es com van introduir al Japo l'escriptura xinesa i una adaptacio molt particular del sistema burocratic xines. Com eren els monjos els que dominaven el pinzell i d'altres coneixements, el budisme i el confucionisme tambe va entrar en sol japones.

Un altre dia, anys mes tards, un shougun molt important es va adonar que el que ells sabien i les eines que empraven eren ridicules en comparacio amb les dels navegants barbars que intentaven penetrar en el seu paradis estatic japones, fet de paper i fusta. Es aixo com va decidir donar permis als holandesos (no pas al portuguesos o espanyols, emprenyadors de mena amb les questions catoliques, que ja havien estat prohibits anys enrera) d'establir-se momentatiament en una illa artificial prop de Nagasaki (a la 5a forca a ma esquerra), per a tal de poder estudiar la ciencia i la tecnica estrangera. Novament, nomes els interessa una serie molt concreta de punts, que estudien amb moltissima atencio, pero prohibeixen qualsevol saber que no sigui purament practic.

Un altre dia, uns anys mes tard, un grup de cabdills, amenac,ats per un imponent cuirassat america que vol obrir noves vies de comerc, amb el Japo, decideix restaurar la figura simbolica de l'Emperador i modernitzar el pais de cap a peus per a evitar, creuen ells, sucumbir al poder colonial nordamerica i esperen, fins i tot, el dia que els puguin arribar a fer ombra. Aquesta cursa va comenc,ar el 1865 i es coneix com la restauracio Meiji.

Es van dedicar a estudiar els diferents paisos occidentals, enviant-hi delegacions, per trobar que interessava copiar de cadascun d'ells. Dels anglesos, el tren; dels alemanys, l'exercit, etc...Es aixi, com en pocs anys van arribar a construir un pais modern o, si mes no, que ho semblava. Per aconseguir-ho, una de les eines que empraren era portar enginyers estrangers per a comenc,ar nous tipus de factories en petita escala i quan ja dominaven la tecnica, facturar-los altra cop i reproduir ells mateixos el patro a mes gran escala.

Es aixi com funciona el cervell japones: buscar el millor, copiar-lo amb la seva ajuda, desfer-se'n de l'element forani, reproduir el model, millorar-lo continuament fins a fer-lo apte a les seves necessitats i desitjos, i finalment repetir-lo fins a l'infinit amb exacta precisio. Aquest metode s'aplica encara ara. El resultat es que el Japo es va modernitzar de la nit al dia sense cap mena de revolucio ni guerra, des de dalt cap a baix, i d'una manera molt ordenada i organitzada, molt al contrari de paisos com Russia o Espanya, amb guerres i revolucions molt cruentes.

El problema d'aquesta metodologia es que nomes dona fruits en uns camps molt concrets i en l'aparenc,a. Malgrat que Japo gasta recursos ingents en recerca i tecnologia, tinc la sospita que la major part del que fan es completament innecessari i te molt poca repercussio o interes per la resta de la Humanitat. A mes, ha portat a convertir al Japo en un autentic poligon industrial que es capac, de fer productes d'una exageradissima qualitat en uns pocs camps molt concrets de la tecnica tradicional, pero que ha descuidat per complet d'altres que son molt mes innovadors, punters i amb mes futur.

El Japo fa robots i cotxes, pero te grans llacunes de saber, i continua essent innecessari en amplis ambits de la ciencia, simplement, perque no els interessa, ja que encara viuen immergits en els valors que van iniciar la cursa cap a la modernitat impulsada en la restauracio Meiji. Els paisos que han liderat sempre la modernitat, l'Italia renaixentista, la Franc,a de la il.lustracio, l'Alemanya romantica, l'Anglaterra industrial, i els EEUU capitalistes, han sigut nius frenetics d'activitat, de caos i de creativitats. Hi ha ciencia i tecniques aplicades, pero tambe filosofia i ciencia teorica o basica. Al Japo, no.

El Japo ho vol planificar i controlar tot burocraticament, com la Russia sovietica, pero amb eficiencies milimetriques. Aixo porta a la hiperespecialitzacio per unes coses i a l'endarreriment en d'altres, pero tambe a l'estancament i l'aillament. Es van aillar voluntariament durant el periode Edo, i sembla que en certs aspectes encara ho estiguin ara. Aquesta manera de fer no crec que a la llarga els dugui altre cop a ser rivals de les grans potencies, molt mes dinamiques i diverses.

Sempre han volgut imitar als grans poders del moment, pero sempre han temut les influencies externes. Sincerament, jo crec que no es pot ser una potencia sense deixar-se influir per la resta, sino el que ets es simplement innecessari per la resta del mon, que pot fer una vida completament paral.lela a la teva. Personalment, penso que si el Japo no es diversifica, dinamitza i es deixa influir per la resta del mon no arribara mai a ser cap potencia global necessaria.

2 comentaris:

mossèn ha dit...

japo ??? it means chapeau ??? ... salut

el Gran Barrufet ha dit...

hahaha!!! Molt bo!!
Salut