dimarts, de novembre 07, 2006

Com aparquen els japonesos?


Aquesta sembla una pregunta sense solta ni volta, pero podria ser la primera d'una llarga serie que descrigues com condueixen, en general, els japonesos en comparacio, es clar, amb la manera com ho fem a Catalunya.

Per comenc,ar, si hom es dona una volteta pel parking de qualsevol dels innumerables centres comercials o supermercats escampats arreu del pais, notara un fet ben curios. Tothom aparca igual. Que vull dir amb aixo? doncs, que tots els cotxes estan aparcats de la mateixa manera: cul arrera.

No discutire la idonietat d'aparcar d'aquesta manera, especialment en zones reduides i que poden presentar problemes a l'hora de sortir-ne. El que em va sorprendre a mi es tant l'estil de la maniobra com el fet que, posem, el 95% dels cotxes estan aparcats de la mateixa manera.

Quan els veus aparcar, te n'adones del que vol dir una educacio uniformitzadora. Sobrepassen una mica del lloc on volen aparcar situant-se al bell mig de la calc,ada, i a les hores fan marxa enrera fins que col.loquen el cotxe, normalment en una sola maniobra, ben al mig de l'aparcament.

S'ha de dir que els cotxes al japo solen ser mes petits pero els aparcaments solen tenir lloc de sobra, tant entre cotxes, per poder obrir la porta sense tocar el vei, com entre rengleres, amb el que la maniobra es sumament senzilla. Podrien aparcar de cara, i alguns cotxes, fins i tot de costat. Tanmateix, indefectiblement, tots aparquen de cul. Sigui de nit, sigui de dia; faci calor, faci fred; estiguin al Japo o a l'estranger, com es pot veure a la imatge.