diumenge, de febrer 08, 2009

oBoBaMaMania o el Cavall Perdedor

Mireu que acabo de veure en un diari: La pija equestre i butifler del partit dels espies de la TIA (Aguirre) identificant-se amb Papa-Obama.

Com se que els PPolitics estan molt enfeinats traient-nos de la crisi (tenen 100 solucions!!) i conspirant entre ells, els facilito la feina recordant-los-hi un parell de conceptes sobre significat de les paraules i logica en general, ja que veig que no es el seu fort.

Per començar, rollo Barri Sesam, recordem el significat de la paraula "il.lusio", que no es nomes el que els publicistes creuen que es. Vegem el que diu el diccionari:
  • il·lusió:
  1. Error d'interpretació d'una dada o un contingut sensible o mental
  2. Alegria, entusiasme, que hom experimenta amb l'esperança o la realització d'alguna cosa agradable
  3. Error de percepció, de judici o raonament provocat per una aparença
Ho completo amb una altra paraula molt escaient, que es la que ells creuen que som els votants:
  • il·lús:
  1. Que està enganyat per una il·lusió o per il·lusions
Finalment, la classe de logica trivial: Si A es B, i B no es C, aleshores, A no es C. Com es menja aixo? La paradoxa es veu clarament si comparem les dues imatges anteriors. Suposant que l'Obama no es el Bush, aleshores, o be l'Alicia no es del mateix partit que el Mr. Ansar, o be estem veient una il.lusio i ens creuen il.lusos.

Curiositats: El cartell on surt l'Obama esta en castella - per ser estranger, m'imagino - i la seva fotografia esta binaritzada (blanc&blau). En canvi, la de l'Alicia es en catala - com el PP, que es molt catala - i la fotografia surt en tons (de blau). Heu vist quin somriure de Joker nicholsonia te la individua?

Ens venen el cavall del dolent com si fos un cavall guanyador.

Cap comentari: